ELEGANT LOGO PNG.png

WEBER THERM DIŞ CEPHE YALITIM VE MANTOLAMA SİSTEMLERİ

Binalarda ısıl konforun sağlanması ve enerji maliyetlerinin azaltılması için dış cephe ısı yalıtımı (mantolama) yapılması temel bir ihtiyaçtır. Ayrıca binaların dış cepheleri aşağıdaki nedenlerden dolayı zaman içinde eski ve kötü bir görünüme sahip olup, yenilenmesi gerekebilir;

 • İklim koşulları ve hava kirliliği nedeniyle dış cephelerin kirlenmesi,

 • Güneşin UV ışınlarından dolayı dış cephe renginin solması,

 • Yağmur ve cephede biriken su damlacıkları nedeniyle küf ve mantar oluşması,

 • Bina statiği ve yeryüzü hareketlerinden kaynaklı dış cephede çatlaklar oluşması,

 • Kullanılan malzemelerin kalitesi ve uygulama hatalarından kaynaklanan çatlama, kabarma, harelenme, tozuma vb. deformasyonların oluşması

Bunların dışında binalarda estetik ve konfor arayışı sebebi ile tadilat yapılabilir. Yenilikçi tekstür ve renk alternatifleri ile dış cepheler modern ve yeni bir görünüme sahip olabilir.

Dış cephe tadilatı iki şekilde yapılabilir:

 • Dış Cephe Isı Yalıtım (Mantolama) sistemleri ile,

 • Boya ve kaplamalar ile.

*Tadilat sürecinde projeye özel detaylar olabilir. Bu süreçte konusunda uzman kişilere danışılması önerilir. 

Mantolama Nedir?

Mantolama, en basit tabiriyle, binaların ısı kaybının minimize edilmesi amacıyla dış cephelerinin kaplanması işlemidir.

Günümüzde enerji kaynaklarının hızla azalmaya başlaması, enerji kaynaklarının kontrollü tüketiminin önemini artırmıştır. Enerji tüketiminin en çok binalarda ve endüstriyel alanlarda gözlenmesiyle birlikte mantolama temel bir ihtiyaç halini almıştır.  Mantolama, enerji tüketiminin azalmasıyla kış aylarında ısıtma, yaz aylarında da soğutma giderlerinin düşmesine katkı sağlarken, bina içindeki rutubeti önler, sağlıklı ve konforlu bir ortam oluşturur.

İç yüzeylerde terleme sonucu oluşan küfü, siyah lekeleri, sıva ya da boyaların kabarmasını engeller.

Bununla birlikte mantolamanın sağladığı diğer avantajlar;

 • Mantolama, binadan dışarıya olan ısı kaybını azaltır, enerji tasarrufu sağlar.

 • Böylelikle, kış aylarında ısıtma, yaz aylarında soğutma giderlerinin düşmesine katkı sağlar.

 • Mantolamayla birlikte kömür, doğalgaz gibi fosil yakıt tüketiminin azalmasıyla havaya yapılan CO2 salınımı azalır, hava kirliliğinin önüne geçilir.

 • Binaları depreme karşı korur. Dış cephe ve iç duvar arasındaki sıcaklık farkını minimize eder, duvar kesitinde oluşabilecek yoğuşmayı engelleyerek, beton içindeki donatıların korozyona uğramasının önüne geçer. Bu sayede binalar depreme karşı korunmuş olur.

 • Bina içerisindeki rutubeti önleyerek, sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı oluşturur.

 • Cephelerin ömrünü uzatır. Cepheleri olumsuz hava şartları ve güneş ışınları etkisinden koruyarak binaların ömrünü uzatır.

 • Binaların değerini artırır. Mantolama binalara yapılan bir harcama değil, yatırımdır. “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”nce A’dan G’ye kadar sınıflandırılan binaların enerji sınıfları yükseldikçe değerleri artar. Satın alma ve kiralama işlemlerinde ekonomik kar sağlar.

 • Binaların bakım onarım maliyetlerini azaltır. Olumsuz hava şartları ve mevsim koşulları dolayısıyla binaların cephelerinde zamanla görülen çatlama, kopma, kabarma, soyulma dökülme, solma vb. olumsuzluklara engel olur, böylece bakım-onarım maliyetlerini azaltır.

 • Binaların dış görünümünü güzelleştirir. Binalara ısı yalıtımı sağlamakla beraber, dış cephelerin güzel ve modern bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

Sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarının oluşması için iki önemli kavram mevcuttur. Mantolama bu alanların oluşmasına büyük katkı sağlar.

22_1.png

Isıl Konfor

İnsanların konforlu bir yaşam sürebilmeleri; 20-22°C sıcaklık ve % 50 bağıl nem değerine sahip olan ortamlarda mümkün olabilir. Isıl konforu sağlamak için ortam sıcaklığı ile duvar iç yüzey sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı düşürülmelidir. Bu fark ne kadar yüksek olursa konfor da o kadar düşük olacaktır. Konforlu bir mekan için bu farkın en fazla 2-3°C olması gerekir.

İç yüzey sıcaklıklarının düşük olması durumunda, ısının ortam içinde soğuk yüzeylere doğru hareketi, istenmeyen hava akımları oluşturur. Bu hava akımları da konforu azaltacaktır. İç yüzey sıcaklıkları ile ortam sıcakları arasındaki farkı azaltmak için ısı yalıtımı yapmak gerekir. Isı yalıtımı ile mekanın her noktasında homojen bir sıcaklık sağlanır ve hava akımları engellenir. Bu da hem konforlu hem de sağlıklı bir ortam sağlar.

Yoğuşma

İç ortamda üretilen su buharının, basınç farkı nedeniyle ısı akımı ile aynı yönde hareket ederek yapı elemanının gözeneklerinden geçişi sırasında, doyma veya daha düşük sıcaklıkta bir yüzeyle temas etmesi durumunda sıvı haline dönüşmesidir.

Yapı elemanlarında oluşacak yoğuşma, nem ve rutubete dönüşebilir. Bu durum, bina donatısındaki demirlerin paslanmasına yol açarak, bina taşıyıcı sistemi icin çok ciddi riskler oluşturabilir. İç mekanlardaki nem, mikroorganizmaların üremesi sonucunda zamanla küf oluşturabilir. Oluşan bu küf, solunum yoluyla vücudumuza girerek ciddi hastalıklara neden olabilir.

Mantolama yapılmış bir duvar kesitinde ise yoğuşma olmaz.

33_0.png

Dış cephe / mantolama uygulamasından önce dikkat edilmesi gereken konular

 • Cam, ahşap, alüminyum ve diğer mevcut yapı elemanları uygulama sırasında zarar görmemesi için düzgünce örtülerek korunmalıdır.

 • Mantolama yapılacak yüzeyler nemli olmamalı, döşeme ve sıvalar kurumuş olmalıdır.

 • Mantolama yapılacak binalarda nem ve rutubet önlenmiş olmalıdır.

 • Yağmur olukları, son katı uygulanmış sistemden en az 5 cm dışarıda olmalıdır.

 • İskele kullanımlarında, iskele kelepçelerinin uzunluğu sistem kalınlığına uygun olmalı, işçi emniyeti açısından duvar ve iskele arasındaki mesafe yeterli olmalı ve iskele kelepçeleri için eğri açılan deliklerden su sızması engellenmelidir.

 • Cepheyi, güneş, yağmur ve rüzgardan korumak için iskele ağı kullanılması önerilir.

 • Sorunsuz bir uygulama ve rahat çalışma ortamı sağlamak için dış cephe ısı yalıtım sistemine ait elemanlar uygun şekilde depolanmalıdır.

 • Çalışma süresi boyunca yapıştırıcı, yüzey sıvası ve son kat kaplama malzemelerinin kuru ve serin ortamda +5 C ile +30 C arasında saklanmasına özen gösterilmeli; profil, donatı filesi gibi diğer sistem bileşenleri deforme olmayacak şekilde muhafaza edilmeli ve özellikle ısı yalıtım levhaları üzeri kapalı olacak şekilde depolanmalıdır.

 • Yapıştırıcı sıva, boya ve son kat malzemelerin raf ömrü kuru ve serin ortamda ambalajların ağzı açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

 • Uygulamaya başlamadan önce uygulama aşamasında taşyünü levhalar nemden korunmalı, polistren esaslı Ekstrüde polistren (XPS) ve Ekspande polistren (EPS) ısı yalıtım levhaları ise uzun süre güneşin zararlı etkilerine karşı açıkta bırakılmamalıdır.

 • Yapıştırılan XPS ve EPS levhalar uzun süre kaplamasız olarak güneşe maruz kalacaksa, cepheler örtülerek levhaların güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunması sağlanmalıdır.

Sistem Bileşenlerinin Seçimi

Isı yalıtım levhası

weber mantolama sistemleri birbiri ile uyumlu çalışan komponentlerden oluşmaktadır.

Bu komponentlerin önemli bir parçası olan ısı yalıtım levhaları da farklı özellikleri ile müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla çeşitlendirilmiştir.

Taşyünü, ekstrüde polistren (XPS) ve ekspande polistren (EPS) ısı yalıtım levha çeşitlerinin kullanımı genel olarak yaygındır. Taşyünü ısı yalıtım levhaları ısı, yangın ve ses yalıtımı özellikleriyle öne çıkarken, EPS levhalar yüksek ısı yalıtım değerleriyle dikkat çeker.

Neden mantolama gereklidir?

Yapılarda ısı yalıtımını sağlamak amacıyla duvarların sandviç duvar yöntemi ile örülmesi, ısı yalıtım özelliği gelişmiş duvar örme elemanları kullanılması, içeriden yalıtım yapılması veya bunlara benzer diğer yöntemler ısı köprülerinin oluşmasını engeleyemezler.

188-189-con_Page_1_Image_0002.jpg

İçeriden yalıtım

188-189-con_Page_1_Image_0003.jpg

Dışarıdan yalıtım

Diğer yandan mantolama, cephede duvar elemanlarının oluşturduğu alanları kaplarken aynı zamanda kolon ve kirişler gibi taşıyıcı sisteme ait yüzeyleri de kaplar ve yalıtımın kesintisiz olarak yapılabilmesine olanak tanır. Bu sayede ısı köprülerinin oluşmasının önüne geçilir ve daha az enerji sarfiyatı ile istenilen konfor şartları sağlanır.

Ayrıca mantolama sistemleri ısı farklılıklarından dolayı oluşan genleşme ve büzüşme gerilmelerini tolere ederek cephede ve duvar kesitinde çatlaklar oluşmasını engeller. Dış duvar ve iç duvar arasındaki sıcaklık farkını asgari düzeye indirerek duvar kesiti içinde yoğuşma oluşmasının önüne geçer ve betonarme içindeki donatının korozyona maruz kalmasını engeller. Daha güvenli ve uzun ömürlü yapılar oluşturur.

Tüm bu etkenlerden dolayı mantolama binalar için oldukça gerekli bir sistemdir.

ELEGANT LOGO PNG.png