İş Yerinde Roofers
ELEGANT LOGO PNG.png

AHŞAP OTURTMA ÇATI  SİSTEMİ VE ÇATI ÜZERİ KİREMİT VEYA SHINGLE / ARDUVAZLI MEMBRAN KAPLAMA

Ahşap Çatı Çeşitleri

Çatılar yapıldığı malzemelerin cinsine göre ahşap, çelik ve betonarme çatılar olarak adlandırılırlar. Çatı yapımında, en çok ahşap kullanılmaktadır. Taşıyıcı kısmı ahşap malzemeden yapılan çatılara ahşap çatılar denir. Çatıların kar ve rüzgâr yüklerini emniyetle taşıyabilmeleri, yağmur ve kar sularını bina içine almadan, en çabuk ve düzenli biçimde, binadan uzaklaştırmaları gerekir.

Ahşap Çatıların Özellikleri

Çatılar tanzim ve görünüş şekillerine göre; sundurma çatı, beşik çatı, kırma çatı, mansard çatı, kule çatı, fenerli çatı, şet çatı, kelebek kanatlı çatı olarak sekiz gurupta toplamak mümkündür.

sekil1-2.png

Sundurma çatı

Bir diğer adı da “tek yüzeyli çatı” olan sundurma çatılar, yapımı kolay, ucuz olup garaj, kömürlük, bahçıvan odası gibi küçük açıklıklı yerlerde uygulanmaktadır. Bu çatılar ya tek bir bina çatısı olarak ya da bina duvarına dayalı eklenti çatısı olarak yapılabilmektedir.

Beşik çatı

Bir diğer adı da “çift yüzeyli çatı” olan beşik çatılar iki yönlü, her iki yüzü bir mahyayla birbirine bağlanan, ön ve arka duvarları kalkan duvar adı verilen duvarlarla kapatılan çatı türüdür. Dikdörtgen şeklinde olan planlarda kullanılabilir

sekil1-3.png
sekil1-5.png

Kırma çatı

Çok yüzeyli çatı” olarak da bilinen kırma çatılar en yaygın biçimde kullanılan çatı çeşididir. Yüzey eğimleri dört yöne de eşit, tüm saçakları yatay ve aynı düzlem üzerinde olan, yüzeylerinin birbirine düz, eğik, düşük ve dere mahyalarıyla bağlandığı bu çatı çeşidinde eğik, dere ve düşük mahyaların planda görünümleri, bağlandığı saçak ve mahyalara göre 45 derece ya da açıortayı durumundadır

Mansard

çatı Beşik ya da kırma çatının iki ayrı eğimde uygulanmasıyla oluşturulan çatı türüdür. Konutlarda, çiftliklerin saman ve malzeme depolarında, çatıda kullanım için yer açılması gibi durumlarında kullanılmaktadır.

sekil1-8.png
sekil1-14 (1).png

Kule çatı

Çoğunlukla küçük ölçekli, yüksekliği fazla yapılarda bu çatı çeşidi uygulanır. Bu tip çatıların estetik olması çok önemlidir. Saat kuleleri, cami minareleri ve bazı tarihi çeşmelerin çatıları kule çatıdır. Kule çatıların eğimi dik ve dört taraflı çatı yüzeyleri tepede birleşir.

Fenerli çatı

Büyük açıklıklar üzerine yapılan çatılarda bina iç bölümünün içten aydınlatılması için yapılan çatı türüdür. Genellikle beşik ve sundurma çatıların bir arada uygulanmasıyla oluşturulur.

sekil1-10.png
sekil1-9.png

Şet ( Testere dişli ) çatı

Atölye, fabrika ve hangar gibi genellikle endüstriyel binalarda, yandan ışık ve havalandırmanın yeterli olmadığı durumlarda üstten ışık almak amacıyla yapılırlar. Testere dişli çatılarda yüzey eğimleri farklı olur.

Kelebek Kanatlı Çatı

İki tarafa ve içe akıntılı olan bu çatı yüksekliğin fazla olması istenmeyen binalarda yapılır. İki meyilli yüzeyin arasındaki dere ortadan kenarlara doğru meyillendirilir ve suyun akıtılması kolaylaştırılır.

sekil1-7.png
sekil1-11.png

Sivri ( pavyon veya mahturi ) Çatı

Kare, düzgün çokgen veya daire kesitli binalarda yapılır. Çatı meyilli yüzeyleri düz veya kavisli olarak bir noktada birleştirilir.

Çatı Isı Yalıtımı

Binalarda yaşanan ısı kayıplarında çatılardan kaynaklanan kayıpların %20-25 arasında olduğu tespit edilmiştir. Isı kayıplarını engellemek, yaşam alanınızı daha sağlıklı ve konforlu hale getirmek için çatınızın çeşitli ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanması gerekir.

Bina veya tesisinizin çatısında ısı yalıtımı yaptırmanın sağlayacağı faydaları sıralayacak olursak:

 • Kış aylarında artan ısı kayıplarını, yaz aylarında ise artan ısıyı engelleyerek ekonominize katkı sağlar.

 • Bina içi sıcaklığı dengeleyerek terleme küflenme gibi insan sağlığına zarar veren olumsuzlukları engeller ve konfor şartlarının devamlılığını sağlar.

 • Isı yalıtımının yanında ses yalıtımı da sağladığından dış ortamdan gelen gürültüleri engeller ve huzurlu mekanların oluşturulmasına katkı sağlar.

 • Doğru malzeme seçimi ile yaşam alanınızda yangın güvenliğini sağlar.

Çatı Tipine Göre Yapmış Olduğumuz Isı Yalıtım Uygulamaları

Döşeme Üstü Isı Yalıtımı

Soğuk çatı olarak da adlandırılan bu tür çatılarda ısı yalıtımı uygulaması döşeme üzerine mineral yün esaslı şilteler serilmek suretiyle yapılmaktadır. Bu tür izolasyon malzemelerinin yük taşıma kapasitesi olmadığından üzerine ağırlık gelmemesi ve üzerinde yürünmemesi gerekir. Eğer yürünmesi gerekiyorsa kadronlar üzerinde yürüme yolları yapılmalıdır. Çatı arasında kullanılacak malzemelerin üzerine yük gelecek ise şilte ürünler yerine levha tipi ürünler kullanılmalıdır. Yalıtım tabakası, şap uygulaması ile koruma altına alınmalıdır.

Mertek Arası veya Mertek Altı Isı Yalıtımı

Çatı havalandırması mertek aralarında gerçekleşir. Yalıtım tabakasının mertek arasında bulunması halinde çatı kesitinin kalınlığı azalmış olur. Kullanılacak şiltelerin bir tarafı alüminyum folyo ile kaplanmış ve folyo kenarlarında 5 cm tespit mesafesi bulunmalıdır. Şilteler, folyolu yüzeyleri sıcak tarafa bakacak şekilde yerleştirilerek, tespit paylarından merteklere çivilenerek ya da zımbalanarak uygulanır. Çatı ısı izolasyonu uygulaması alçı plaka ya da lambri tavan kaplamalarının uygulanması ile tamamlanır.

Mertek Üstü Isı Yalıtımı

Yapılacak ısı yalıtım uygulamasının üzerine su kesici örtü ve örtünün üzerine eğim yönünde suyun boşaltılmasını sağlayacak latalar ve üzerine saçak yönünde kiremitlerin oturacağı latalar konulur. Isı izolasyonu tahtaların altında sürekli olabileceği gibi aralarında boşluk bırakmayacak şekilde de yerleştirilebilir. Yoğuşma riskinin bulunduğu durumlarda ısı yalıtım katmanının iç tarafına buhar kesici örtü uygulaması yapılmalıdır.

Havalandırmasız Çatılarda Isı Yalıtımı

Bu tip çatılarda taşıyıcı sistem ile örtü ve koruyucu tabaka arasında hava yastığı bulunmaz. Çatıyı oluşturan tüm tabakalar aralıksız ve ardışık olarak birbirinin üzerine oturur. Tüm sistem korunmadığı taktirde taşıyıcı yapı da genleşmelere açık olup ısınacağından bu tip çatılara sıcak çatı adı verilir. Teras çatılar ve düz damlar bu gruba girmektedir. Isı yalıtım tabakası taşıyıcının üst kısmında olması gerekmektedir. Isı köprülerinin engellenmesi için yalıtımın saçakların etraflarını sarması gerekir. Çatı kaplamalarının tespit işlemi su kesici örtüyü delmeden ya da sızdırmazlık contaları kullanılarak yapılır.

İç Isı Yalıtımlı Çatılarda Isı Yalıtımı

Çatı saçaklarının ısı izolasyonuna dolaşmasını engellemek ve iç mekanların daha kısa sürede ısıtılmasını sağlamak için ısı yalıtım tabakası çatı plağının alt tarafına uygulanabilir. Çatı havalandırması ve su tahliyesi plak üzerindeki mertekler yardımı ile yapılır ve üzerine çatı kaplamaları gelir. Fakat iç taraftan buhar kesici örtü veya boya kullanılması gerekir.

Ters Çatılarda Isı Yalıtımı

Geleneksel teras çatılarda ısı yalıtımı katmanı su yalıtım katmanının altında bulunmaktadır. Bunun nedeni, açık gözenekli izolasyon malzemelerinin suyla teması halinde ısı yalıtım kabiliyetlerini kaybetmesidir. Kapalı gözenekli su geçirmez yalıtım malzemeleri olan ekstrüde polistren levhaların (XPS) ortaya çıkmasından sonra ters çatıların kesitlerindeki ısı tutucuların yerinin değişmesine sebep olmuş ve XPS levhalar su tutucu tabakanın üzerine yerleştirilmeye başlanmıştır.

Endüstriyel Yapılarda Sandviç Çatı Isı Yalıtımı

Sandviç çatı sistemlerinin kalınlıkları bölgelere göre 6-14 cm arasında değişmektedir. Yeni yapılarda iki trapez levha arasına cam yünü şiltelerin veya hali hazırda kullanılan binaların çatılarının üzerine cam yünü şilte ve trapez levhanın sabitlenmesi ile uygulanabilir.

Çatı Su Yalıtımı

Binaların, yağmur sularına, rüzgara, sıcaklık değişimlerine ve radyasyona en çok maruz kalan bölümü en üst yapı elemanı olan çatıdır. Binaya yukarıdan gelebilecek su ve suyun zararlı etkilerinden binayı korumak ve suyun tahliyesini sağlamak amacıyla su yalıtımı malzemeleri kullanarak çatıya su yalıtımı uygulaması yapılmalıdır.

Çatılarda Su Yalıtımı İçin Kullanılan Malzemeler

Serme Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

 • Membranlar: Termoplastik atactic polipropilen (APP) esaslı polimerik bitümle kaplanmış cam tülü taşıyıcı veya polyester keçe taşıyıcılı su yalıtım malzemesidir.

 • Plastomerik Yalıtım Örtüleri: Termoplastik reçineli Atactic Polipropilen (APP) kullanılarak dayanıklılığı artırılan, sıcak iklim şartlarında kullanıma elverişli olan örtülerdir.

 • Elastomerik Yalıtım Örtüleri: Bu çeşit membranlar daha çok soğuk iklim şartlarında ve esnekliğin muhafaza edilmek istendiği durumlarda kullanılırlar. Düşük sıcaklıktaki ortamlarda bile esnek kalırlar.

 • Kiremit Altı Su Yalıtım Örtüleri: Eğimli çatılarda çatı kaplamalarının altına serilen, polimer bitümden üretilmiş, çekme dayanımı yüksek ve uzun zaman su geçirmezliği sağlayan örtülerdir.

Sürme Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

 • Çimento Esaslı Malzemeler: Bu tür malzemeler çimento esaslıdır. Su ile karıştırılır ve yüzeye sürmek suretiyle uygulanırlar.

 • Poliüretan Esaslı Malzemeler: Bu tür malzemeler %400’e varan oranlarda esnekliğe sahiptir. Yüzeylere fırça ve rulo ile uygulanabildikleri gibi püskürtülerek uygulanabilen türleri de vardır.

 • Akrilik Esaslı Malzemeler: Su ile inceltilerek beton yüzeylere sürülmek ya da püskürtülmek suretiyle uygulanabilir. Astar ile birlikte 3 kat olarak uygulanır.

 • Bitüm Esaslı Malzemeler: Likit ve pasta halinde kauçuk bitüm esaslı olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Eğimli Çatılarda Su Yalıtımı Uygulaması

Çatının maruz kaldığı yağış sularını üzerinde bekletmeden akıtması için yapılan yüzeyleri meyilli çatılara eğimli çatı denir. Eğimli çatılar eğimlerine göre, düz (5 derece), orta eğimli (5-40 derece) ve dik çatılar (40 ve üzeri) olmak üzere üçe ayrılırlar. Çatıların eğimlerinin belirlenmesinde çatı örtüsünün cinsi, binanın görünümü ve iklim şartları etkili olmaktadır.

Eğimli çatıların su yalıtımında son kat kaplaması uygulamasında üzerleri arduvaz ve alüminyum kaplı membranlar kullanılır. Eğimli çatıların zor detayları nedeniyle uygulama uygulamada karşılaşılan zorluklar, polimer bitümlü membran uygulamaları ile kolayca ortadan kaldırılabilmektedir. Tüm yalıtım malzemelerinin birbiri ile uyumlu olması durumunda da sorun yaşanmamaktadır. Çatı eğiminin %1 üzerinde olması durumunda tek kat 4mm arduvazlı membran kullanımı ile su yalıtımı ve çatı kaplaması tek bir ürünle çözülebilmektedir.

Teras Çatılarda Su Yalıtımı Uygulaması

Teras çatılar üzerinde gezilebilen ve gezilemeyen olarak ikiye ayrılır. Üzerinde gezilebilen çatılar dinlenme alanı, otopark, helikopter pisti vb. amaçlar için kullanılabilirler. Üzerinde gezilmeyen teras çatılar ise daha çok yapıları dış ortamdan korumak için az yağış alan bölgelerde tercih edilirler.

Teras Çatılarda Su Yalıtım Katmanları

Eğim Betonu: %1,5 eğimli ahşap mala perdahılı olarak oluşturulur.

Astar Tabaka: Daha iyi bir yapıştırma yüzeyi sağlamak amacıyla metal yüzeylere bitüm esaslı TS 103 solüsyon, beton yüzeylere ise TS 113 emülsiyon astar sürülerek uygulanır.

Buhar Kesici Tabaka: Kullanılacak buhar kesici malzeme yüksek direnç oluşturabilecek bir tabaka olmalıdır.

Isı Tutucu Tabaka: Kullanılacak ısı tutucular, binaları ısı yönünden koruyarak yoğuşma suyunun oluşmasını da engellerler.

Buhar Dengeleyici Tabaka: Oluşması muhtemel su buharının izolasyon tabakasını noktasal olarak etkilememesi ve dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamak için oluşturulurlar.

Su Yalıtım Tabakaları: Çatı eğiminin %5’e kadar olması durumunda bir kat cam tülü ile bir kat polyester keçe taşıyıcılı 3 mm kalınlıkta iki kar polimer bitümlü örtüler uygulanır. % 5 eğimin üzerindeki çatılarda ya da onarım uygulamalarında genellikle polyester keçe taşıyıcılı 4 mm polimer bitümlü tek kat örtü kullanılması yeterli gelmektedir.

Koruyucu Tabaka: Teras çatılarda izolasyon uygulamasından sonra yalıtım tabakaları mekanik yüklerden ve ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korunması amacıyla uygun mantolama ile koruyucu bir tabaka yapılması gerekmektedir.

Kiremit Çatı Aktarma

Kiremit çatılar dış hava şartları ve üzerinde gezilmesi gibi nedenlerle hasar aldığında çatılardan beklenen en önemli işlevlerden biri olan su yalıtımı işlevini sağlayamaz ve çatı ana taşıyıcı elemanları ve çatı döşemesi suya maruz kalır. Bu durumda kiremit çatı örtüsünün eski işlevine kavuşması için çatı aktarma işleminin yapılması gerekir.

Vermiş olduğumuz çatı aktarma hizmeti kapsamında, çatının durumuna bağlı olarak, genelde şu aşama uyguluyoruz:

 

 1. Kiremitlerin Kontrolü: Çatı kiremitleri kontrol edilerek kırık olanlar ile tekrar kullanılabilecek olanlar birbirlerinden ayrılır. Çatı aktarma maliyeti düşünülerek, kiremit kontrolü esnasında kiremitlere zarar verilmemesine dikkat edilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra kiremitler tekrar çatı yüzeyine kaplanır.

 2. Su Yalıtım Örtüsünün Değiştirilmesi: Eski su yalıtım örtüsü sökülerek yerine polyester keçeli kiremit altı örtüsü serilir ya da pürmüz yardımıyla membran yapıştırma uygulaması yapılır.

 3. Çatı Taşıyıcılarının Güçlendirilmesi: Çatı taşıyıcı elemanları (ahşap karkas) kontrol edilerek hasarlı olanlar yenileri ile değiştirilir.

 4. Gizli Dere/Dere: Çatıda gizli dere bulunuyor ise, gerekli yalıtım işlemi yapılarak yağış sularının içeri sızması engellenir. Çatıdaki asma dereler yenisi ile değiştirilir.

 5. Baca ve Asansör Kulesi: Asansör kulesi ve baca kenarları gibi riskli bölgelere uygun ölçülerde membran uygulaması yapılarak su girmesi engellenir.

 6. Çatı Kaplamalarının Tadilatı: Kiremitlerin döşenebilmesi için çatıda merteklerin üzerine kiremit altı tahtası çakılması ve bu tahta kaplamaların üzerine de nitelikli bir su geçirmez bitümlü membran örtü serilmesi gerekir. Bu örtü kiremitlerden sızabilecek suyun aşağıya geçmesini engellemek için kullanılır. Çatı kiremitleri tek tek kontrol edilmeli kırılan kiremitler yenisi ile değiştirilmelidir. Bakım ve kontrol aşamasında kiremitlere zarar vermeyecek şekilde üzerinde gezilmesine dikkat edilmelidir.

Çatının uzun yıllar görevini yerine getirmesi açısından çatı aktarma çalışması tamamlandıktan sonra kiremitlerin üzerinde gezilmemesi gerekir. Eğer gezilecek ise kiremitlerin üzerine gelen yüklerin dengeli dağıtılması için ahşap kalas ile yürüme yolları yapılmasını tavsiye ederiz.

at_yaltm.jpg
ELEGANT LOGO PNG.png